SC ZETEC AUTO RULATE S.R.L. cu sediul social în Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Colentina, nr. 21, bl. R24, sc. A, et. 2, Ap. 10, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15554/2022, având codul de identificare fiscală RO46628918, în calitate de Vânzător, acordă o garanție de conformitate pentru autovehiculul achiziționat de dumneavoastră pentru un termen de 12 luni în limita a 10.000 km, indiferent care dintre acestea survine mai întâi pentru următoarele elemente:
– Motor – bloc motor, pistoane, cămăși, segmenți, bielă, cuzineși, arbore cotit;
– cutie de viteze – toate componentele interne ale acesteia.

Important!
În garanție nu sunt cuprinse elementele de legatură între motor și cutia de viteze (rulment presiune, placă presiune, disc ambreiaj etc).
Condițiile de asigurare a garanției Pentru a putea fi acoperită de garanţie o defecţiune tehnică trebuie ca lucrările de întreţinere periodică să fie efectuate corespunzător, cu piesele adecvate, la timpul potrivit sau la intervalul de km recomandat pentru fiecare maşină în parte şi să fie menţionate în carnetul de service de către unitatea service care a efectuat revizia respectivă. Acestea pot fi efectuate la oricare dintre reprezentanţele oficiale ale mărcii auto pe care o deţineţi. În cazul oricărei defecțiuni, pentru a beneficia de garanția acordată, Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătorul în scris cu privire la orice neregulă sesizată în legătură cu elementele mai sus-menționate
pentru a fi stabilită o constatare a celor descrise de către Cumpărător și pentru determinarea cauzei apariției acestora. Este interzisă orice intervenție asupra motorului și a cutiei de viteze din partea Cumpărătorului. Intervențiile vor fi stabilite și se vor efectua doar în unitățile service autorizate. Orice defecțiune acoperită de prezentul certificat aparută în perioada de garanție la autovehiculul care face obiectul prezentului certificat se remediază gratuit de către Vânzător, prin repararea sau înlocuirea componentelor defecte. Termenul de remediere a deficiențelor constatate este de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință în scris a defectului aparut și prezentării autovehiculului. Termenul de remediere se poate prelungi prin înțelegerea părților cu o notificare prealabilă în scris. Cumpărătorul va fi de acord cu starea de funcționare a autovehiculului, verificand atent autovehiculul – starea acestuia (inclusiv, dar nu limitativ starea de uzură) și a tuturor componentelor sale, sub aspectul
carcateristicilor estetice, fizice, tehnice și fucționale, fiind conștient de faptul ca autovehiculul este second hand (rulat). Cumpărătorul este informat cu privire la starea tehnică a autovehiculului, care corespunde vechimii și numărului de km, de faptul ca toate componentele sale mecanice, electrice și electronice prezintă diferite grade de uzură. Cumpărătorul este conștient și este de acord că autovehiculul poate să fi avut intervenții din punct de vedere mecanic și/sau estetic.

Condițiile de vânzare și garanție se completează cu dispozițiile aplicabile prevazute art.1707-1718 din Codul Civil, precum și cu dispozițiile aplicabile prevazute de Legea nr.449/2003, actualizată prin Ordonanța nr.9/2016.

pentru mai multe detalii

Ne puteti contacta!

Adresa

Strada Maliuc, nr. 5, Sector 2, București

Telefon

0723.361.221

Email

vanzari@zetecautorulate.ro

WHATSAPP

0723.361.221